Tungetale fra litt nedenfor parnassene

Den som var en Øverland, tenker jeg når jeg ser overskrifter som denne. Så leser jeg den litt mere inngående og tenker at det holder med en Fleksnes. La oss gjøre det som på en gammeldags newsgroup og dissekere den seksjonsvis:

Jeg er kristen, og mener jeg har gode grunner for det.

Grunner som du kunne ha nevnt, men som leseren må tenke seg til. Det er jo bra at du skiller deg fra alle de andre overtroende ved å mene din tro velbegrunnet!

Religioner er ikke så like og endimensjonale som Håvard Pedersen påstår.

Av de store verdensreligionene, har fire av fire produsert terrorister, kvinneundertrykkelse, kriger, undertrykkelse og blåsemusikk.

Kristendommen har ikke vært vitenskapens motpart.

Kremt.

Eksemplene som oftest blir brukt, er Kopernikus og Galilei. Alle som undersøker det, vil finne ut at den konflikten ikke dreide seg om religion.

Dette er simpelthen kontrafaktisk, i tillegg til ugrammatisk.

Da kristen kultur og tenkning stod som sterkest i Europa, ble det grunnlagt universiteter som, med sin forståelse av universet som rasjonelt organisert, la grunnlaget for moderne naturvitenskap.

Universitetene ble faktisk grunnlagt den gangen teologi var ansett som det høyeste av alle fag, mens naturfilosofien ble grunnlagt av originale tenkere som opponerte mot den middelalderske skolastikken.

Videre sier kristendommen at kvinner har like stor verdi som menn

«Likesom i alle de helliges menigheter, skal eders kvinner tie i menighets-samlingene; for det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne sig, som også loven sier.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.