Ukjent X

BBC trykker (for visse verdier av «trykker») en gjennomtenkt opinionsartikkel om hvordan vi ordner oss etter fremtidige forhold. Jeg anbefaler å lese artikkelen i sin helhet.

Men: jeg fester meg ved dette punktet:

Some philosophers have reasoned that discounting the needs of our descendants is akin to burying a shard of broken glass in a forest. If a child steps on the glass and cuts themselves today or tomorrow, then a discount rate suggests this injury is much worse than a child hurting themselves on the glass a century from now. But ethically, there is no difference between the two.

Diskonteringsraten er ikke ment å representere en subjektiv og/eller etisk verdisetting, men å redusere verdien av fremtidige hendelser basert blant annet på sannsynligheten for at de inntreffer. Det overrasker meg at «some philosophers», som vanligvis er nøye med å skjelne mellom overfladisk like, profund ulike begrep, kan være uvitende om denne viktige forskjellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *